Avaluació sisè de primària: Professorat aplicador i corrector

Aquí trobareu el recull de documentació necessària per al procediment d'aplicació de les proves.